Browsing "Lịch sử" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 92  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1988Xã Mỹ hương đất nước con người-
1988Xã An hiệp dất nước con người-
8-1988Phú Tân đất nước con người-
9-1988Xã Hồ Đắc Kiện đất nước con người-
11-1988Xã Long Hưng đất nước con người-
2-199750 năm truyền thống vẻ vang (1947-1997)-
11-1998Lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Thạnh Trị tập 1 (1930-1975)-
4-2004Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ST qua các nhiệm kỳ (1992-2005)-
10-2004Truyền thống ngành in tỉnh Sóc Trăng-
5-2005Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Song Phụng tập 1 (1930-1975)-
8-2005Lịch sử truyền thống ngành công an huyện Kế sách thời kỳ 1930-1975-
3-2006Lịch sử ngành thống kê tỉnh Sóc Trăng (1992-2006)-
10-2008Kỷ yếu 60 năm Ban tuyên huấn tỉnh ST-
9-7-2009Truyền thống đấu tranh CM của công nhân và công đoàn tỉnh ST-
8-2009Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Vĩnh Phước tập 1 (1930-1975)-
9-2009Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Thạnh Nhất tập 1 (1930-1975)-
10-2009Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng xã Trung Bình tập 1 (1930-1975)-
12-2009Lịch sử truyền thống cách mạng xã Phú Hữu(1930-1975)-
12-2009Lịch sử truyền thống cách mạng xã Trường Khánh (1930-1975)-
2010Kỷ yếu đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh ST lần 1 năm 2010-