Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.35/275
Title: Đề tài: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thực trạng và giải pháp (2005-2010)
Authors: Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Ngọc Lâm
Issue Date: 3-2017
URI: http://hdl.handle.net/11744.35/275
Appears in Collections:Đề tài: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thực trạng và giải pháp (2005-2010)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BC TONG HOP DT TUYEN TRUYEN PHO BIEN GDPL CHO DONG BAO KHMER.pdf
  • Description : 
  • Size : 14,32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.