Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.35/271
Title: Đề tài: Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Authors: Chủ nhiệm đề tài: CN. Sơn Lương
Issue Date: 3-2017
URI: http://hdl.handle.net/11744.35/271
Appears in Collections:Đề tài: Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BC TONG HOP DT TIM HIEU SAN KHAU DUKE KHMER.pdf
  • Description : 
  • Size : 40,68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.