Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.35/239
Title: Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Rô Băm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng"
Authors: Chủ nhiệm đề tài: Ths. Sơn Ngọc Hoàng
Issue Date: 1-2017
URI: http://hdl.handle.net/11744.35/239
Appears in Collections:Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Rô Băm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng"

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BC TONG HOP DT NGHE THUAT SAN KHAU RO BAM KHMER ST.pdf
  • Description : 
  • Size : 16,04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.