Browsing "Các đề tài Khoa học, Xã hội và Nhân văn tỉnh Sóc Trăng" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 21  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-2017Đề tài: Công tác quy hoạch đào tạo và sử dụng lực lượng Khoa học kỹ thuật của tỉnh Sóc Trăng từ năm 2005-2010 và định hướng đến năm 2020Đồng chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Việt Hùng, Ths. Dương Kim Dung
1-2017Đề tài: Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020Chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Giàu
1-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Lược sử tên gọi các tên đường Thành phố Sóc Trăng"Chủ nhiệm đề tài: Ký Minh Thi
1-2017Đề tài: Đổi mới nội dung và phương thức vận động đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng trong tình hình mớiChủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Hữu Tám
1-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Rô Băm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng"Chủ nhiệm đề tài: Ths. Sơn Ngọc Hoàng
1-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp lịch sử Trường quân sự tỉnh Sóc Trăng (25/05/1961 - 25/05/2011)Chủ nhiệm đề tài: Đại tá Võ Minh Thậm
1-2017Các chuyên đề dành cho Bí thưChủ nhiệm đề tài: CN. Lê Thành Quân
2-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam bộ"Chủ nhiệm đề tài: CN. Lâm Khu
2-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng"Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hồ Văn Hưng
2-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Tài liệu giáo dục về truyền thống Cách mạng và lịch sử Đảng bộ huyện Kế Sách giai đoạn 1930 - 1975"Chủ nhiệm đề tài: Trần Tấn Truyện
2-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020"Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trương Minh Lưu
2-2017Các chuyên đề dành cho Chủ tịchChủ nhiệm đề tài: CN. Lê Thành Quân
3-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Truyền thống đấu tranh cách mạng của công nhân và công đoàn tỉnh Sóc Trăng 1929 - 2008"Đồng chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Minh Châu, CN. Nguyễn Thanh Hà
3-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp nông dân tỉnh Sóc Trăng (1930 - 2008)"Chủ nhiệm đề tài: CN. Trương Thanh Tiền
3-2017Đề tài: Báo cáo tổng hợp "Truyền thống đấu tranh cách mạng của Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1930 - 2005"Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thu Hương
3-2017Vai trò của Đình, Chùa trong đời sống của người kinh ở tỉnh Sóc TrăngChủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Thạch
3-2017Phụ lục 5: Tổng hợp điều tra Lễ hội chùa tỉnh Sóc TrăngChủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Thạch
3-2017Đề tài: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thực trạng và giải pháp (2005-2010)Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Ngọc Lâm
3-2017Đề tài: Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học bậc Tiểu học và Trung học cơ sở tại huyện Mỹ túChủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Hoá
3-2017Đề tài: Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngChủ nhiệm đề tài: CN. Sơn Lương